แรงบันดาลใจ….ทำไมอยากเขียนบลอก

ชื่อblog “oncelifespire” หมายถึงมีชีวิต เกิดมาสักครั้ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ หรือรับแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน

หลังจากการไปฟังสัมมนามาผสมกับการอยากฝึกทักษะการเขียนของตัวเองทำให้ ตั้งใจจะเขียนบลอกเกี่ยวกับ

-การพัฒนาตัวเอง

-ติดอาวุธให้ค้นหาตัวเองให้เจอ

-เป็นcommunityให้คนไฟแรงมาเจอกัน
-Reviewหนังสือที่อ่าน ประเภทจิตวิทยาและการสรางแรงบันดาลใจ

เขียนไปเรื่อยๆ ถึงมุมมองชีวิตกับเรื่องที่ไปเจอมา ทั้งเชิงทฤษฎี และในเชิงประสบการณ์ อาจมีผสมเกร็ดความรู้ด้านการตลาดแซมๆมาบ้างตามประสาเด็กการตลาด

อีกอย่างนึงคืออยากมีที่ๆฝากความคิด เหมือนเป็นธนาคารความคิดของตัวเองไว้ 🙂